دموراژ کانتینر یکی از مفاهیم اساسی در حوزه حمل و نقل دریایی و اقتصاد جهانی است. این مفهوم به معنای خسارت یا ضرر ناشی از تاخیر و خسارت به کانتینرها در طی حمل و نقل دریایی است. در این مقاله، به توضیح مفهوم دموراژ کانتینر و نحوه محاسبه آن می‌پردازیم.

مفهوم دموراژ کانتینر:

دموراژ کانتینر به خسارتی اطلاق می‌شود که به کانتینرها در طی حمل و نقل دریایی وارد می‌شود. این خسارت می‌تواند ناشی از مواردی مانند آسیب به کانتینرها در حین بارگیری، تخزین، حمل و تخلیه، تاخیر در تحویل یا شرایط آب و هوایی نامساعد باشد.

اجزاء دموراژ کانتینر :

دموراژ کانتینر از چندین عنصر تشکیل می‌شود که شامل موارد زیر می‌شود:

  1. آسیب به کانتینر: این شامل ضربه‌ها، شکستگی‌ها، خوردگی‌ها و سایر خسارت‌های فیزیکی به کانتینر می‌شود.
  2. تاخیر در تحویل: تاخیر در تحویل کانتینر به مقصد نیز به عنوان بخشی از دموراژ محاسبه می‌شود.