مازول گالری ها

در این قسمت تعدادی از ماژول های مورد استفاده برای قرار دادن گالری به صورت شبکه ای و اسلایدر مشاهده می کنید.

گالری اسلایدر

در این قسمت دو گالری اسلایدر در دو ستون و اندازه متفاوت ایجاد شده است.